Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

W letnie dni szkolimy przyszłych sprzedawców

Email Drukuj PDF

15 lipca 2010r. zakończył się trwający dwa tygodnie kurs zawodowy "Obsługa kas fiskalnych z elementami profesjonalnej sprzedaży". W słoneczne dni 10 uczestniczek projektu nabywało umiejętności samodzielnej obsługi kasy fiskalnej. Egzamin przeszły pomyślnie wszystkie uczestniczki, które zgodnie przyznały, iż zostały przeszkolone do pracy w charakterze sprzedawcy w miłej, koleżeńskiej atmosferze, co z kolei dodało im otuchy i zmotywowało do wspólnego skonstruowania listu motywacyjnego do potencjalnych pracodawców. Pozostało nam tylko życzyć im powodzenia w poszukiwaniu pracy - Zespół Projektowy !!!

 

AKTYWNA INTEGRACJA

Email Drukuj PDF

Na przełomie maja i czerwca 2010r. uczestnicy projektu zostali objęci zaproponowaną w ramach Aktywnej Integracji formą wsparcia w formie: Warsztatów z doradcą zawodowym, które przyniosły wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących osobistych predyspozycji uczestników projektu, pozwoliły określić ich zainteresowania i ukierunkować na wybór szkoleń zawodowych, które zamierzają ukończyć podczas trwania projektu.

Odbyły się również Zajęcia z psychologiem, które pozwoliły przełamać istniejące wśród uczestników projektu bariery, otworzyć się na innych beneficjentów, a także nawiązać pierwsze przyjacielskie kontakty w grupie. Ankieta oceniająca kompetencje uczestników miała za zadanie określenie mocnych i słabych stron osób uczestniczących w projekcie, ustalenie ich możliwości, pasji, zainteresowań, gotowości do zmiany i ewentualnego przekraczania trudności.

 

Kursy zawodowe - ciąg dalszy

Email Drukuj PDF

28 czerwca rozpoczął sie kolejny kurs zawodowy, a mianowicie "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy". Do uczestnictwa w szkoleniu zgłosiło się 7 odważnych osób{#emotions_dlg.laughing}, które w ciągu 3 miesięcy chcą zdobyć umiejętności do kierowania pojazdem osobowym. Życzymy im powodzenia, szczególnie na pierwszym egzaminie praktycznym z nauki jazdy !!!, a następnie szybkiego znalezienia pracy w charakterze przedstawiciela handlowego.

 

Ruszyły kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

28 maja rozpoczął sie pierwszy w tym roku kurs zawodowy "Opiekun osób starszych i dzieci". Do udziału w nim zgłosiło się 8 pań zainteresowanych przyszłym zatrudnieniem w charakterze opiekunki. Szkolenie odbywa się na terenie Pułtuska. Pierwsze spostrzeżenia uczestników projektu prowadzą do wniosku, iż zajęcia są bardzo ciekawe, oparte nie tylko na teorii ale i na doświadczeniu zawodowym wykładowcy, prowadzone w przyjacielskiej atmosferze o czym świadczą uśmiechy widoczne na twarzach osób uczestniczących w szkoleniu. 

 

Konferencja inaugurująca projekt

Email Drukuj PDF

21 kwietnia 2010r. w Ośrodku Wsparcia Środowiskowego przy ul. Zaułek 1  w Pułtusku odbyła się konferencja inaugurująca projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku „Chwyć drugą szansę!”.

            Rok 2010 to już trzecia edycja realizacji projektu. Po raz kolejny pracownicy OPS podjęli się realizacji projektu systemowego, ingerującego w sferę wykluczenia społecznego, co jest ogromnym wyzwaniem dla kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Stanowi bowiem nową formę pracy z klientami pomocy społecznej. Dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy OPS obejmą klientów Ośrodka działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w naszej ofercie.

            Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 21 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy do grudnia 2010r. będą zdobywać nowe kwalifikacje na kursach zawodowych. Adresaci projektu zostaną objęci wsparciem psychologicznym, doradztwem zawodowym oraz pomocą finansową na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Wyrażamy przekonanie, że wsparcie udzielone uczestnikom projektu sprawi, że ich sytuacja materialno - bytowa poprawi się w sposób zauważalny. Osoby bezrobotne na pewno zwiększą swój potencjał zawodowy, staną się bardziej atrakcyjne dla pracodawców i być może na zawsze uniezależnią swoją egzystencję od systematycznej pomocy finansowej naszego Ośrodka – powiedziała dyrektor MOPS w Pułtusku – Pani Agata Kołakowska.   

Na konferencji z uczestnikami projektu spotkali się Pan Wojciech Dębski – Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Pani Marianna Ślubowska – doradca ds. projektów unijnych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Strona 10 z 15