Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

Porady prawne dla uczestników projektu

Email Drukuj PDF

27 września 2013r. rozpoczęły sie zajęcia z cyklu trzech zaplanowanych o tematyce PORAD PRAWNYCH dla uczestników projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!". Celem zajęć jest zdobycie umiejętności poruszania się po dostępnych, aktualnych aktach prawnych, w celu uzyskania samodzielności życiowej i swobody w załatwianiu własnych spraw rodzinnych, socjalnych, zawodowych. Zagadnienia o tematyce prawnej spotkały sie z dużym zainteresowaniem beneficjentów projektu, którzy chętnie zadawali prowadzącemu pytania dążąc do wyjaśnienia trapiących ich wątpliwości.

W tym roku czekają nas jeszcze dwa takie spotkania. Zajęcia organizowane sa w dwóch grupach, mają charakter warsztatowy, co pozwala na swobodną dyskusję uczestników zajęć na temat przytaczanych przez prawnika zagadnień.

Tyczasem rozpoczęliśmy organizację kursów zawodowych ....., ale o tym jakie szkolenia ? i kiedy ?- niebawem. REALIZATORZY

 

PRZETARG na kursy zawodowe ogłoszony !!!

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013r. został ogłoszony Przetarg na organizację kursów zawodowych w ramach projektu systemowego "Chwyć drugą szansę!" (POKL.07.01.01-14-084/12). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku pod adresem: bip.mops.pultusk.pl, gdzie zamieszczone zostały szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w niniejszym zamówieniu.

 

Wsparcie psychologiczne

Email Drukuj PDF

W maju 2013r. odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego MOPS. Celem spotkań z psychologiem było zwiększenie motywacji do działania w obszarze aktywizacji społeczno - zawodowej, uwierzenia we własne siły, wzrost poczucia własnej wartości. Grupa 25 osób (18 K, 7 M) podczas trwania ww. zajęć miała możliwość zwiększenia swoich zdolności komunikacyjnych i zdobycia umiejętności pozwalających na wejście lub powrót na rynek pracy, szczególnie zaś pracowano nad wzrostem samoświadomości dotyczącej własnych potrzeb, zasobów, nauką konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zastosowane aktywizacyjne metody pracy pozwoliły uczestnikom projektu na większe otwarcie się względem współtowarzyszy ćwiczeń, oraz integrację z innymi uczestnikami realizowanego projektu.

 

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

Email Drukuj PDF

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku pn.: "Chwyć drugą szansę!" stworzył jego uczestnikom możliwość skorzystania z szerokiej oferty pomocowej, której nie było dotychczas w katalogu proponowanych form pomocy. W dniu 06 maja 2013r. rozpoczęły się warsztaty z DORADZTWA ZAWODOWEGO. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradcą zawodowym przejdą przez indywidualną ścieżkę planowanej kariery, będą mieli możliwość skonfrontowania swoich oczekiwań względem projektu z ofertą preferowanych zawodów na lokalnym rynku pracy.

 

INAUGURACJA PROJEKTU 2013

Email Drukuj PDF

 

„Chwyć drugą szansę!”

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku

 

Projekt „Chwyć drugą szansę!” uważam za rozpoczęty takimi słowami otworzyła konferencję inaugurującą projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Dyrektor Agata Kołakowska. Spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013r. Już po raz szósty w ramach środków finansowych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu lokalnych władz gminnych Ośrodek daje szansę zmiany dotychczasowej sytuacji społeczno – zawodowej osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, którzy znaleźli się na zakręcie życia. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 25 osób, którzy zawarli kontrakty socjalne pozwalające skorzystać z szeregu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Uczestnicy projektu do 31 grudnia 2013r. zostaną objęci doradztwem zawodowym, wsparciem psychologicznym, poradnictwem prawnym, a także będą mogli podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach dobranych według własnych preferencji. Poprzez kilka miesięcy trwania projektu priorytetem pracowników MOPS w Pułtusku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania beneficjentów projektu do powrotu lub wejścia na lokalny rynek pracy.

Obecny na konferencji Pan Wojciech Dębski - Burmistrz Miasta Pułtusk powiedział, iż istnieje szereg projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych, ale te inwestujące w rozwój kapitału ludzkiego uważa za najważniejsze i potrzebne. Żywimy nadzieję, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wykorzystają daną im przez Ośrodek szansę i podczas realizacji projektu zwiększą swój potencjał zawodowy mający w perspektywie doprowadzić ich do życiowego usamodzielnienia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 


Strona 2 z 15