Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ruszyły kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

28 maja rozpoczął sie pierwszy w tym roku kurs zawodowy "Opiekun osób starszych i dzieci". Do udziału w nim zgłosiło się 8 pań zainteresowanych przyszłym zatrudnieniem w charakterze opiekunki. Szkolenie odbywa się na terenie Pułtuska. Pierwsze spostrzeżenia uczestników projektu prowadzą do wniosku, iż zajęcia są bardzo ciekawe, oparte nie tylko na teorii ale i na doświadczeniu zawodowym wykładowcy, prowadzone w przyjacielskiej atmosferze o czym świadczą uśmiechy widoczne na twarzach osób uczestniczących w szkoleniu.