Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Konferencja inaugurująca projekt

Email Drukuj PDF

21 kwietnia 2010r. w Ośrodku Wsparcia Środowiskowego przy ul. Zaułek 1  w Pułtusku odbyła się konferencja inaugurująca projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku „Chwyć drugą szansę!”.

            Rok 2010 to już trzecia edycja realizacji projektu. Po raz kolejny pracownicy OPS podjęli się realizacji projektu systemowego, ingerującego w sferę wykluczenia społecznego, co jest ogromnym wyzwaniem dla kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Stanowi bowiem nową formę pracy z klientami pomocy społecznej. Dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy OPS obejmą klientów Ośrodka działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w naszej ofercie.

            Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 21 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy do grudnia 2010r. będą zdobywać nowe kwalifikacje na kursach zawodowych. Adresaci projektu zostaną objęci wsparciem psychologicznym, doradztwem zawodowym oraz pomocą finansową na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Wyrażamy przekonanie, że wsparcie udzielone uczestnikom projektu sprawi, że ich sytuacja materialno - bytowa poprawi się w sposób zauważalny. Osoby bezrobotne na pewno zwiększą swój potencjał zawodowy, staną się bardziej atrakcyjne dla pracodawców i być może na zawsze uniezależnią swoją egzystencję od systematycznej pomocy finansowej naszego Ośrodka – powiedziała dyrektor MOPS w Pułtusku – Pani Agata Kołakowska.   

Na konferencji z uczestnikami projektu spotkali się Pan Wojciech Dębski – Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Pani Marianna Ślubowska – doradca ds. projektów unijnych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego