Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

Zakończenie naboru na 2012r.

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zakończył rekrutację (trwała od stycznia do marca 2012r.) kandydatów do projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Z analizy wywiadów środowiskowych oraz ankiet rekrutacyjnych przy udziale pracowników socjalnych koordynator projektu zakwalifikuje 21 osób do uczestnictwa w projekcie systemowym w 2012r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w miesiącu kwietniu 2012r. z zakwalifikowanymi osobami w ramach zadania aktywna integracja zostaną zawarte kontrakty socjalne w trakcie realizacji których będą zastosowane w 2012r. instrumenty aktywnej integracji:

  • zawodowej
  • edukacyjnej
  • społecznej
  • zdrowotnej

I tak jak w poprzednich latach realizacji projektu systemowego uczestnicy projektu będą przechodzić przez szereg instrumentów aktywnej integracji i "chwytać drugą szansę" pokonywania barier uniemożliwiających ich pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

 

2012 - nabór do projektu rozpoczęty

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn.: „Chwyć drugą szansę!”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do rynku pracy

osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej


 

Adresaci projektu osoby z terenu Gminy Pułtusk spełniające łącznie trzy warunki:

* korzystanie  ze świadczeń pomocy społecznej,

* wiek aktywności zawodowej,

* pozostający bez zatrudnienia.

 

Planowane formy wsparcia

≈  poradnictwo psychologiczne

≈ warsztaty z doradztwa zawodowego

≈  kursy zawodowe i doszkalające

≈  spotkania i wyjazdy integracyjne


Rekrutacja: styczeń – marzec 2012

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku,
ul. 17 Sierpnia 58, parter, pok. nr 7. Bliższe informacje pod nr tel. (23) 692 52 65

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!! Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Uroczyste zakończenie projektu

Email Drukuj PDF

"To nasze ostatnie spotkanie w ramach projektu systemowego Chwyć drugą szansę! w 2011 roku" - powiedziała Pani Agata Kołakowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku podczas SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO zorganizowanego na zakończenie czwartej edycji unijnego przedsięwzięcia. Uczestnicy projektu w liczbie 21 zebrali się w sali koncertowej Domu Polonii w Pułtusku, gdzie z rąk Pana Wojciecha Dębskiego, Burmistrza Miasta Pułtusk odebrali CERTYFIKATY świadczące o udziale w ww. projekcie. W tym dniu w formie prezentacji multimedialnej podsumowano ogół działań zrealizowanych na rzecz beneficjentów ostatecznych mających na celu przywrócenie ich na rynek pracy i zdobycie samodzielności życiowej. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek w atmosferze zbliżającej się Wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy pomyślnego przebrnięcia przez szereg instrumentów aktywnej integracji.

Powodzenia w poszukiwaniu pracy.

REALIZATORZY

 

Kursy zawodowe PODSUMOWANIE

Email Drukuj PDF

ZESTAWIENIE KURSÓW ZAWODOWYCH UKOŃCZONYCH W RAMACH PROJEKTU (POKL.07.01.01-14-081/11) na przełomie czerwiec/grudzień 2011R.

Kurs „Operator koparko – ładowarki" - 1 osoba

Kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” - 4 osoby

Kurs „Opiekun osób starszych i dzieci” - 14 osób

Kurs „Prawo jazdy kat.C” - 1 osoba

Kurs „Księgowość z zastosowaniem praktycznych technik komputerowych” - 2 osoby

Kurs „Obsługa kas fiskalnych z elementami profesjonalnej sprzedaży” - 3 osoby

Kurs „Prawo jazdy kat. B” - 10 osób

Kurs „Fryzjer – Stylista” - 3 osoby

Kurs „Kucharz małej gastronomii” - 2 osoby

Kurs „Obsługa komputera w stopniu średniozaawansowanym” - 6 osób

Kurs „ABC przedsiębiorczości” - 12 osób

 

Wszystkim uczestnikom projektu GRATULUJEMY !!!

ZESPÓŁ PROJEKTOWY MOPS

 

II etap pracy psychologa

Email Drukuj PDF

Październik i listopad 2011r. zaoferował uczestnikom projektu Chwyć drugą szansę! kolejny, drugi etap wsparcia psychologicznego. Głównymi zagadnieniami omawianymi na zajęciach grupowych i indywidualnych były: pozytywne nastawienie do siebie, samoocena, asertywność, odkrycie własnych zasobów.Zajęcia z Panią psycholog cieszyły się dużym zainteresowaniem, wiele osób odczuło potrzebę indywidualnych konsultacji ze specjalistką prowadzącą zajęcia. Charakter warsztatowy spotkań umożliwił uczestnikom projektu wspólna integrację i odkrywanie nowych umiejętności w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Miło nam to słyszeć - realizatorzy.

 


Strona 5 z 15