Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

Przyszłe fryzjerki rozpoczęły szkolenie

Email Drukuj PDF

W dniu 5 sierpnia 2012r. dwie uczestniczki projektu systemowego "Chwyć drugą szansę!" rozpoczęły naukę przygotowującą do zawodu FRYZJERA. Dziewczęta w trakcie trwania kursu przejdą przez niezliczone ilości wiadomości z zakresu strzyżenia, modelowania, pielęgnacji i stylizacji fryzur odpowiadających na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku i podążających za nowoczesnymi trędami w modzie. Życzymy powodzenia i jednocześnie wyobraźni w tworzeniu i stylizacji modnych fryzur.

Zespół projektowy MOPS.

 

Kursów zawodowych c.d.

Email Drukuj PDF

Uczestnicy projektu systemowego podejmując kroki na drodze do aktywizacji zawodowej biorą czynny udział w wybranych kursach zawodowych. W dniu 23 sierpnia 2012r. rozpoczął się kolejny kurs, a mianowicie "Prawo jazdy kat. B". Jest on kontynuacją zdobywania wiedzy z zakresu przedstawicielstwa handlowego, a zagadnienia te zgłębia 6 osób, które we wcześniejszym terminie ukończyły ww. kurs. Czekamy na kolejne szkolenia !!!

 

Wyjazd integracyjno - kulturalny

Email Drukuj PDF

Dnia 21 sierpnia b.r. w ramach zacieśnienia więzi międzyludzkich i zwiększenia integracji społecznej odbył się wyjazd integracyjno - kulturalny dla uczestników projektu systemowego "Chwyć drugą szansę!". Program wyjazdu wypełnił całkowicie słoneczny dzień w Warszawie. Zwiedzaliśmy warszawską "Starówkę" i zapoznaliśmy się z bogactwem kulturowym tego miejsca. Wśród uczestników projektu znaleźli się kibice piłki nożnej, którzy byli szczególnie usatysfakcjonowani, gdyż w roku EURO 2012 mieli okazje zwiedzić Stadion Narodowy. Trzeba przyznać, że obiekt sportowy zrobił wrażenie na wszystkich uczestnikach wyjazdu, nie tylko mężczyznach, ale i kobietach. W godzinach wieczornych tego dnia odbył się spektakl teatralny, a jego odbiorcy wyrazili swoje zadowolenie z obejrzanej komedii.

Wyrażamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy jednodniowego wyjazdu są zadowoleni, iż mieli okazję we wspólnym gronie poobcować z kulturą a jednocześnie zintegrować się we własnym gronie.

 

Szkolenia i kursy zawodowe - rozpoczęte

Email Drukuj PDF

W dniu 30.07.2012r. rozpoczęły się długo wyczekiwane KURSY ZAWODOWE dla uczestników projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. 6 uczestników projektu (5 K, 1M) rozpoczęło zdobywanie wiedzy na kursie "Przedstawiciel handlowy", natomiast 3 kobiety zdecydowały się na uczestnictwo w kursie zawodowym "ABC przedsiębiorczości". Wszyscy uczestnicy sumiennie uczęszczają na zajęcia, które mają ich wyposażyć w wiedzę i umiejętności przydatne w zdobyciu pracy zawodowej. Niebawem kolejne szkolenia i kursy ...

Oczywiście trzymamy kciuki za pomyślne ukończenie pierwszych kursów - Zespół projektowy MOPS

 

Konferencja inaugurująca 2012

Email Drukuj PDF

Konferencja inaugurująca projekt systemowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku pn.: „Chwyć drugą szansę!” (POKL.07.01.01-14-084/12)

 

Piątą Edycję projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, realizowanego od 2008 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej rozpoczęliśmy w dniu 28 czerwca 2012r. uroczystą konferencją inauguracyjną.

Rozpoczynając konferencję Dyrektor MOPS w Pułtusku Agata Kołakowska podkreśliła w swoim wystąpieniu, że po raz kolejny tut. Ośrodek podjął się realizacji projektu, ingerującego w sferę wykluczenia społecznego co jest ogromnym wyzwaniem dla kadr tut. Ośrodka, gdyż jest to nowa forma pracy z klientami pomocy społecznej, podkreślając, że to przedsięwzięcie może odbyć się dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomocy władz miejscowych.

21 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, po zakończonej rekrutacji do projektu, zostało zakwalifikowanych do uczestnictwa
w projekcie na 2012 rok, z tymi osobami w ramach zadania aktywnej integracji zostały podpisane kontrakty socjalne.

Koordynator projektu – Alicja Patalan w swoim wystąpieniu, zwracając się do uczestników projektu
i osób obecnych na konferencji inauguracyjnej, która miała miejsce w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku w Dziale Wsparcia Środowiskowego przy ul. Zaułek 1, na wstępie przedstawiła główny cel projektu systemowego na 2012r. oraz najważniejsze założenie do zrealizowania.

Celem głównym projektu będzie podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji
i pomocy socjalnej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • wzrost umiejętności psychospołecznych uczestników projektu
  • nabycie umiejętności zwiększających aktywność na rynku pracy
  • przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia, wzmocnienie potencjału osobistego
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu
  • zwiększenie integracji społecznej poprzez nawiązanie więzi społeczno-kulturalnych ze społeczeństwem

Koordynator projektu przedstawiła zaplanowane działania. mające służyć przywróceniu samodzielności życiowej, umotywowanie bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do aktywnego życia zawodowego.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, ukończą kursy zawodowe dostosowane do własnego wyboru, otrzymają skierowanie do podjęcia nauki w szkole.

Uczestnicy projektu mogą liczyć również na wsparcie finansowe na częściowe zaspokojenie potrzeb związanych z udziałem w projekcie systemowym. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny
w celu zacieśnienia więzi międzyludzkich, a także spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Pani Alicja Patalan podkreśliła, że wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, a w perspektywie ma doprowadzić uczestników projektu do samodzielności w przezwyciężaniu trudności życiowych
i niwelowania istniejących nierówności dotyczących pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dzieki finansowaniu projektu „Chwyć drugą szansę!” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu władz Gminy Pułtusk oferowane wsparcie będzie bezpłatne.

 

Życzymy uczestnikom projektu wytrwałości
i powodzenia w zdobywaniu nowych
kwalifikacji i umiejętności

 


Strona 4 z 15