Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapytania ofertowe

Wybraliśmy ofertę

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku realizujący projekt systemowy pn.: „Chwyć drugą szansę!”
(numer projektu POKL.07.01.01-14-081/11), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI informuje, iż z pośród złożonych ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:
Z.H.U OPCJA s.c. K. Czarnecka, E. Polak
06-100 Pułtusk ul. Traugutta 21

 

Laptop z oprogramowaniem i akcesoriami 2011

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku realizujący projekt systemowy pn.: „Chwyć drugą szansę!”
(numer projektu POKL.07.01.01-14-081/11), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI zwraca się z prośbą
o podanie oferty dotyczącej zakupu komputera przenośnego z oprogramowaniem oraz akcesoriami.

W załączeniu przekazujemy specyfikację zamówienia.

 

Informacja o wyborze oferty

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zakupu komputera przenośnego
z oprogramowaniem oraz akcesoriami:
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

P.H.U. DK.K Izabela Przybysz ul. Jerzego Orlicza 5, 85-407 Bydgoszcz

 

Komputer przenośny z oprogramowaniem i akcesoriami

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku realizujący projekt systemowy
pn.: „Chwyć drugą szansę!” (numer projektu POKL.07.01.01-14-121/10), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI zwraca się z prośbą o podanie oferty dotyczącej zakupu komputera przenośnego z oprogramowaniem oraz akcesoriami.
W załączeniu przekazujemy specyfikację dotyczącą ww. sprzętu.