Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt w 2013 roku

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Email Drukuj PDF

PROJEKT „CHWYĆ DRUGĄ SZANSĘ!” DOBIEGŁ KOŃCA

 W dniu 18 grudnia 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku już po raz szósty zakończył coroczną edycję realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Pracownikom pomocy społecznej dodatkowo przyświecał nadrzędny, strategiczny cel Narodowej Strategii Spójności, a mianowicie tworzenie warunków dla poprawy społeczeństwa opartego na wiedzy, konkurencyjności zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wyższy poziom spójności społecznej i gospodarczej. Już po raz kolejny Program Operacyjny Kapitał Ludzki stworzył osobom bezrobotnym możliwość zmiany dotychczasowego życia, zwiększenia szans powrotu do aktywnego życia zawodowego. W 2013r. wsparciem w ramach projektu zostało objętych 25 osób (18 kobiet, 7 mężczyzn). Odbiorcy projektu  w trakcie jego realizacji skorzystali z wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego oraz dofinansowania niezbędnych potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie. Mieli także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. I tak w  roku 2013 odbyły się kursy: ABC Przedsiębiorczości (1K) , Fryzjer – stylista (1K), Wizaż i stylizacja paznokci (1K), Kucharz małej gastronomii (1K), Operator koparko – ładowarki (2M), Operator ładowarki jednonaczyniowej (1M), Florysta (2K), Masaż klasyczny I stopnia  o profilu rozszerzonym (1M), Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (8K), Księgowość komputerowa (2K), Podstawy obsługi komputera (4K), Eksploatacja, urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kilovolta (1M), Kierowca wózków jezdniowych (3M), Kelner (1K), Prawo jazdy kat. „C” (2M), Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B” (2K, 3M), Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (12 K), Tworzenie sklepu internetowego E – sklep (1K). Poza zajęciami związanymi ściśle z aktywizacją zawodową w sierpniu b.r. uczestnicy projektu mieli również okazję wziąć udział w wyjeździe integracyjno – kulturalnym do Warszawy, podczas którego poznali niektóre zabytki naszej pięknej stolicy – Zamek Królewski, zwiedzili Budynek Sejmu, Gmach TVP, a w godzinach wieczornych obejrzeli komediowy spektakl  teatralny.

Bezpośrednia współpraca z uczestnikami projektu doprowadziła pracowników MOPS do refleksji, iż warto aplikować o środki unijne, sięgać po nowoczesne metody pracy pomagając osobom chętnym zmieniać dotychczasową sytuację bytową.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy projektu odnieśli podobne odczucia, wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie i wykorzystają nabyte umiejętności w najbliższej przyszłości.
Polecamy lekturę artykułu na stronie internetowej Pułtuskiej Gazety Powiatowej

W 2014 roku planujemy kontynuację realizacji projektu systemowego, dlatego też wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Pułtusk, będące w wieku aktywności zawodowej, które nie pracują i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu. UWAGA, REKRUTACJA TRWA !!!

REALIZATORZY

 

PODNOSIMY SWOJE KWALIFIKACJE

Email Drukuj PDF

W końcu, po trwających procedurach przetargowych uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenia w ramach KURSÓW ZAWODOWYCH. Realizacja szkoleń zawodowych zaplanowana jest do końca bieżącego roku. Podjęto starania w kierunku organizacji kursów zawodowych na terenie Pułtuska lub w najbliższej aglomeracji miejskiej

8 sierpnia 2013r. rozpoczął się kurs zawodowy "Fryzjer - stylista" w którym wzięła udział 1 uczestniczka projektu (1K),  19 sierpnia 2013r. rozpoczął się kurs "ABC przedsiebiorczości", na który zdecydowała się 1 uczestniczka projektu (1K). Również w tym dniu swój początek miał kurs "Kucharz małej gastronomii" zorganizowany dla 1 osoby z naszego projektu (1K). Następnie w dniu 28 sierpnia 2013r. trzech mężczyzn rozpoczęło uczestnictwo w kursach "Operator koparko - ładowarki", oraz "Operator ładowarki jednonaczyniowej".

Czekamy na kolejne kursy i szczegóły informacyjne na ich temat.

 

Porady prawne dla uczestników projektu

Email Drukuj PDF

27 września 2013r. rozpoczęły sie zajęcia z cyklu trzech zaplanowanych o tematyce PORAD PRAWNYCH dla uczestników projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!". Celem zajęć jest zdobycie umiejętności poruszania się po dostępnych, aktualnych aktach prawnych, w celu uzyskania samodzielności życiowej i swobody w załatwianiu własnych spraw rodzinnych, socjalnych, zawodowych. Zagadnienia o tematyce prawnej spotkały sie z dużym zainteresowaniem beneficjentów projektu, którzy chętnie zadawali prowadzącemu pytania dążąc do wyjaśnienia trapiących ich wątpliwości.

W tym roku czekają nas jeszcze dwa takie spotkania. Zajęcia organizowane sa w dwóch grupach, mają charakter warsztatowy, co pozwala na swobodną dyskusję uczestników zajęć na temat przytaczanych przez prawnika zagadnień.

Tyczasem rozpoczęliśmy organizację kursów zawodowych ....., ale o tym jakie szkolenia ? i kiedy ?- niebawem. REALIZATORZY

 

Wsparcie psychologiczne

Email Drukuj PDF

W maju 2013r. odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego MOPS. Celem spotkań z psychologiem było zwiększenie motywacji do działania w obszarze aktywizacji społeczno - zawodowej, uwierzenia we własne siły, wzrost poczucia własnej wartości. Grupa 25 osób (18 K, 7 M) podczas trwania ww. zajęć miała możliwość zwiększenia swoich zdolności komunikacyjnych i zdobycia umiejętności pozwalających na wejście lub powrót na rynek pracy, szczególnie zaś pracowano nad wzrostem samoświadomości dotyczącej własnych potrzeb, zasobów, nauką konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zastosowane aktywizacyjne metody pracy pozwoliły uczestnikom projektu na większe otwarcie się względem współtowarzyszy ćwiczeń, oraz integrację z innymi uczestnikami realizowanego projektu.

 

INAUGURACJA PROJEKTU 2013

Email Drukuj PDF

 

„Chwyć drugą szansę!”

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku

 

Projekt „Chwyć drugą szansę!” uważam za rozpoczęty takimi słowami otworzyła konferencję inaugurującą projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Dyrektor Agata Kołakowska. Spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013r. Już po raz szósty w ramach środków finansowych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu lokalnych władz gminnych Ośrodek daje szansę zmiany dotychczasowej sytuacji społeczno – zawodowej osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, którzy znaleźli się na zakręcie życia. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 25 osób, którzy zawarli kontrakty socjalne pozwalające skorzystać z szeregu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Uczestnicy projektu do 31 grudnia 2013r. zostaną objęci doradztwem zawodowym, wsparciem psychologicznym, poradnictwem prawnym, a także będą mogli podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach dobranych według własnych preferencji. Poprzez kilka miesięcy trwania projektu priorytetem pracowników MOPS w Pułtusku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania beneficjentów projektu do powrotu lub wejścia na lokalny rynek pracy.

Obecny na konferencji Pan Wojciech Dębski - Burmistrz Miasta Pułtusk powiedział, iż istnieje szereg projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych, ale te inwestujące w rozwój kapitału ludzkiego uważa za najważniejsze i potrzebne. Żywimy nadzieję, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wykorzystają daną im przez Ośrodek szansę i podczas realizacji projektu zwiększą swój potencjał zawodowy mający w perspektywie doprowadzić ich do życiowego usamodzielnienia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2