Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

Poradnictwo prawne dla uczestników projektu

Email Drukuj PDF

Na przełomie września i października 2011r. uczestnicy projektu "Chwyć drugą szansę!" skorzystali z poradnictwa prawnego. Zajęcia z zakresu prawa pracy, rodzinnego, spraw socjalnych, przepisów związanych z założeniem działalności gospodarczej miały służyć przywróceniu samodzielności życiowej uczestników naszego projektu, w tym powrocie na rynek pracy.

 

Wyjazd integracyjno - kulturalny

Email Drukuj PDF

W ramach zwiększenia integracji społecznej uczestników projektu oraz stworzenia możliwości obcowania z kulturą w dniu 19 sierpnia 2011r. odbył się jednodniowy wyjazd do Warszawy . W ramach harmonogramu zaplanowanego na ten dzień znalazł się spacer po Starym Mieście, Zwiedzanie Centrum nauki Kopernik oraz obejrzenie spektaklu w Teatrze Capitol. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z możliwości wspólnego przeżywania atrakcji zaplanowanych na ten dzień. My także jesteśmy zadowoleni – REALIZATORZY !!!

 

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

Email Drukuj PDF

Na przełomie czerwca i lipca 2011r. uczestnicy projektu Chwyć drugą szansę! mieli okazję "formowania" własnej, indywidualnej ścieżki zawodowej na zajęciach z DORADCĄ ZAWODOWYM. Każdy z uczestników musiał przebrnąć przez gąszcz dokumentów, które pozwoliły w konsekwencji na przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Celem warsztatów było także wzbudzenie w uczestnikach projektu poczucia konieczności zdobywania wiedzy, planowania własnej kariery edukacyjno - zawodowej (wybór zawodu zgodnie z zainteresowaniem i trendami lokalnego rynku pracy), nabycie praktycznych umiejętności takich jak: pisanie CV czy listu motywacyjnego.

Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy zdobędą tak niezbędne w życiu zawodowym umiejętności !!! - owocnej pracy - realizatorzy

 

KURSY ZAWODOWE rozpoczęte

Email Drukuj PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku dzięki kontraktom socjalnym zawartym z uczestnikami projektu miał możliwość zorganizowania uczestnikom projektu konkretnych kursów zawodowych. Już w czerwcu b.r. rozpoczął sie kurs zawodowy "Operator koparko – ładowarki" w którym udział wzięła 1 osoba. Kolejnym kursem, który swój początek miał również w czesrcu to "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" - (4 osoby), a także "Opiekun osób starszych i dzieci" - do którego zgłosiło się aż 14 osób. W dalszej kolejności planujemy: prawo jazdy kat C, kurs księgowości, fryzjerski, kucharz małej gastronomii, prawo jazdy kat. B, kurs komputerowy. Wszystkim uczestnikom podnoszacym kwalifikacje życzymy wytrwałości i powodzenia.

 

REALIZATORZY

 

Wsparcie psychologiczne I ETAP

Email Drukuj PDF

W ramach realizacji projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!" dla uczestników przewidziano możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego. Pierwszy etap już zakończony, kolejny na przełomie października i listopada b.r. Zajęcia prowadzone przez Panią psycholog cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich warsztatowy charakter pozwolił otworzyć się uczestnikom projektu na nowe możliwości, wyzwolił z nich skrywane dotąd cechy, które okazały się niezwykle pomocne w relacjach interpersonalnych. Najbardziej chętni mogli skorzystać z porad indywidualnych i omówić "swoje sprawy" osobiście z prowadzącą zajęcia.

 


Strona 6 z 15