Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

AKTYWNA INTEGRACJA

Email Drukuj PDF

Na przełomie maja i czerwca 2010r. uczestnicy projektu zostali objęci zaproponowaną w ramach Aktywnej Integracji formą wsparcia w formie: Warsztatów z doradcą zawodowym, które przyniosły wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących osobistych predyspozycji uczestników projektu, pozwoliły określić ich zainteresowania i ukierunkować na wybór szkoleń zawodowych, które zamierzają ukończyć podczas trwania projektu.

Odbyły się również Zajęcia z psychologiem, które pozwoliły przełamać istniejące wśród uczestników projektu bariery, otworzyć się na innych beneficjentów, a także nawiązać pierwsze przyjacielskie kontakty w grupie. Ankieta oceniająca kompetencje uczestników miała za zadanie określenie mocnych i słabych stron osób uczestniczących w projekcie, ustalenie ich możliwości, pasji, zainteresowań, gotowości do zmiany i ewentualnego przekraczania trudności.