Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakończenie trzeciej edycji projektu !

Email Drukuj PDF

W dniu 17 grudnia 2010r. na uroczystej KONFERENCJI podsumowaliśmy realizację projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!" (POKL.07.01.01-14-121/10). W spotkaniu udział wzięli uczestnicy naszego projektu, pracownicy tut. Ośrodka z Panią Agatą Kołakowską - dyrektor na czele, a także zacni goście, a wśród nich min.: zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk - Pan Zenon Kowalewski, z rąk którego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa z życzeniami wytrwałości i powodzenia na drodze rozwoju i poszukiwania pracy zarobkowej.
Zdjęcia z 2010r.

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz finansowemu wsparciu władz Gminy już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku mógł przedstawić ofertę klientom Ośrodka, której nie było dotychczas w katalogu proponowanej pomocy.

W roku 2010 celem głównym projektu było zwiększenie szans na rynku pracy bezrobotnych kobiet i mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 21 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.   W ramach zawartych kontraktów socjalnych zapewniono uczestnikom wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, a także udzielono niezbędnego wsparcia finansowego na zaspokojenie potrzeb związanych z realizacją projektu. Zorganizowano również kursy zawodowe dla uczestników projektu, które miały zwiększyć ich potencjał zawodowy aby stali się bardziej atrakcyjni dla pracodawców i być może na zawsze uniezależnili swoją egzystencję od systematycznej pomocy finansowej naszego Ośrodka.

Pozytywne doświadczenie trzech lat realizacji projektu napędza nas do dalszej pracy  i utwierdza w przekonaniu, że warto aplikować o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego by skutecznie działać na rzecz mieszkańców naszej gminy – podsumowała spotkanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – Pani Agata Kołakowska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego