Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONTRAKTY SOCJALNE zawarte

Email Drukuj PDF

Po trwającej trzy miesiące rekrutacji w miesiącu kwietniu 2011r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka zawarli z uczestnikami projektu kontrakty socjalne, swoiste umowy mające na celu określenie ścieżki aktywizacji społeczno - zawodowej, którą ma przejść każda z zakwalifikowanych do projektu osób. Teraz czas za realizacje zapisanych w kontraktach założeń. Trzymamy kciuki za każdego i mamy nadzieję wspólnie dojść do końca realizacji projektu.

REALIZATORZY