Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REKRUTACJA zakończona

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku na przełomie stycznia i marca 2011r., w ramach prowadzonej rekrutacji, po wnikliwych dyskusjach oraz analizach dokumentów aplikacyjnych kandydatów do udziału w projekcie systemowym "Chwyć drugą szansę!", dokonał wyboru ścisłej GRUPY DOCELOWEJ - tj. zakwalifikował do uczestnictwa w projekcie 21 osób gotowych na zmianę własnej sytuacji zawodowej, społecznej - życiowej. Wszystkim osobom zakwalifikowanym życzymy powodzenia na drodze podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych a także integracji społecznej.

Zespół projektowy MOPS w Pułtusku