Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wsparcie psychologiczne

Email Drukuj PDF

W maju 2013r. odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego MOPS. Celem spotkań z psychologiem było zwiększenie motywacji do działania w obszarze aktywizacji społeczno - zawodowej, uwierzenia we własne siły, wzrost poczucia własnej wartości. Grupa 25 osób (18 K, 7 M) podczas trwania ww. zajęć miała możliwość zwiększenia swoich zdolności komunikacyjnych i zdobycia umiejętności pozwalających na wejście lub powrót na rynek pracy, szczególnie zaś pracowano nad wzrostem samoświadomości dotyczącej własnych potrzeb, zasobów, nauką konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zastosowane aktywizacyjne metody pracy pozwoliły uczestnikom projektu na większe otwarcie się względem współtowarzyszy ćwiczeń, oraz integrację z innymi uczestnikami realizowanego projektu.