Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

Email Drukuj PDF

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku pn.: "Chwyć drugą szansę!" stworzył jego uczestnikom możliwość skorzystania z szerokiej oferty pomocowej, której nie było dotychczas w katalogu proponowanych form pomocy. W dniu 06 maja 2013r. rozpoczęły się warsztaty z DORADZTWA ZAWODOWEGO. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradcą zawodowym przejdą przez indywidualną ścieżkę planowanej kariery, będą mieli możliwość skonfrontowania swoich oczekiwań względem projektu z ofertą preferowanych zawodów na lokalnym rynku pracy.