Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INAUGURACJA PROJEKTU 2013

Email Drukuj PDF

 

„Chwyć drugą szansę!”

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku

 

Projekt „Chwyć drugą szansę!” uważam za rozpoczęty takimi słowami otworzyła konferencję inaugurującą projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Dyrektor Agata Kołakowska. Spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013r. Już po raz szósty w ramach środków finansowych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu lokalnych władz gminnych Ośrodek daje szansę zmiany dotychczasowej sytuacji społeczno – zawodowej osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, którzy znaleźli się na zakręcie życia. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 25 osób, którzy zawarli kontrakty socjalne pozwalające skorzystać z szeregu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Uczestnicy projektu do 31 grudnia 2013r. zostaną objęci doradztwem zawodowym, wsparciem psychologicznym, poradnictwem prawnym, a także będą mogli podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach dobranych według własnych preferencji. Poprzez kilka miesięcy trwania projektu priorytetem pracowników MOPS w Pułtusku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania beneficjentów projektu do powrotu lub wejścia na lokalny rynek pracy.

Obecny na konferencji Pan Wojciech Dębski - Burmistrz Miasta Pułtusk powiedział, iż istnieje szereg projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych, ale te inwestujące w rozwój kapitału ludzkiego uważa za najważniejsze i potrzebne. Żywimy nadzieję, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wykorzystają daną im przez Ośrodek szansę i podczas realizacji projektu zwiększą swój potencjał zawodowy mający w perspektywie doprowadzić ich do życiowego usamodzielnienia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.