Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Email Drukuj PDF

PROJEKT „CHWYĆ DRUGĄ SZANSĘ!” DOBIEGŁ KOŃCA

 W dniu 18 grudnia 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku już po raz szósty zakończył coroczną edycję realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Pracownikom pomocy społecznej dodatkowo przyświecał nadrzędny, strategiczny cel Narodowej Strategii Spójności, a mianowicie tworzenie warunków dla poprawy społeczeństwa opartego na wiedzy, konkurencyjności zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wyższy poziom spójności społecznej i gospodarczej. Już po raz kolejny Program Operacyjny Kapitał Ludzki stworzył osobom bezrobotnym możliwość zmiany dotychczasowego życia, zwiększenia szans powrotu do aktywnego życia zawodowego. W 2013r. wsparciem w ramach projektu zostało objętych 25 osób (18 kobiet, 7 mężczyzn). Odbiorcy projektu  w trakcie jego realizacji skorzystali z wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego oraz dofinansowania niezbędnych potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie. Mieli także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. I tak w  roku 2013 odbyły się kursy: ABC Przedsiębiorczości (1K) , Fryzjer – stylista (1K), Wizaż i stylizacja paznokci (1K), Kucharz małej gastronomii (1K), Operator koparko – ładowarki (2M), Operator ładowarki jednonaczyniowej (1M), Florysta (2K), Masaż klasyczny I stopnia  o profilu rozszerzonym (1M), Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (8K), Księgowość komputerowa (2K), Podstawy obsługi komputera (4K), Eksploatacja, urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kilovolta (1M), Kierowca wózków jezdniowych (3M), Kelner (1K), Prawo jazdy kat. „C” (2M), Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B” (2K, 3M), Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (12 K), Tworzenie sklepu internetowego E – sklep (1K). Poza zajęciami związanymi ściśle z aktywizacją zawodową w sierpniu b.r. uczestnicy projektu mieli również okazję wziąć udział w wyjeździe integracyjno – kulturalnym do Warszawy, podczas którego poznali niektóre zabytki naszej pięknej stolicy – Zamek Królewski, zwiedzili Budynek Sejmu, Gmach TVP, a w godzinach wieczornych obejrzeli komediowy spektakl  teatralny.

Bezpośrednia współpraca z uczestnikami projektu doprowadziła pracowników MOPS do refleksji, iż warto aplikować o środki unijne, sięgać po nowoczesne metody pracy pomagając osobom chętnym zmieniać dotychczasową sytuację bytową.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy projektu odnieśli podobne odczucia, wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie i wykorzystają nabyte umiejętności w najbliższej przyszłości.
Polecamy lekturę artykułu na stronie internetowej Pułtuskiej Gazety Powiatowej

W 2014 roku planujemy kontynuację realizacji projektu systemowego, dlatego też wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Pułtusk, będące w wieku aktywności zawodowej, które nie pracują i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu. UWAGA, REKRUTACJA TRWA !!!

REALIZATORZY