Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ostatnie zajęcia z psychologiem

Email Drukuj PDF

W listopadzie odbyły się zajęcia z psychologiem. Miały one na celu podsumowanie wszystkich etapów pracy specjalisty z uczestnikami projektu systemowego MOPS w Pułtusku. Pożegnanie było tym trudniejsze, gdyż nawet nie wiadomo kiedy zdążyły sie zawiązać przyjaźnie i zacieśnić relacje pomiędzy grupą a osobą prowadzącą zajęcia. W rodzinnej wręcz atmosferze dokonano ewaluacji z przeprowadzonych godzin warsztatów. Ci wszyscy, który przy rozpoczęciu projektu mieli jakiekolwiek obawy przed bliższym kontaktem z psychologiem, po doświadczeniach kilku miesięcy całkowicie zmienili zdanie. Cieszymy się bardzo i podzielamy ich zdanie. Widać widoczną zmianę w postawach uczestników projektu, którzy podczas jego trwania stali sie bardziej otwarci, odważnie podejmowaji coraz to nowe, stawiane przed nimi wyzwania, stali sie aktywni i samodzielni w wielu dziedzinach życia.