Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szkolenie i intergacja na wyjeździe

Email Drukuj PDF

Półmetek projektu podsumowaliśmy w sierpniu na wyjazdowej sesji szkoleniowej, podczas której uczestnicy projektu byli objeci wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym, a także mieli okazję bliżej sie poznać. W wyjeździe wzięli udział zarówno adresaci projektu jak i ich dzieci, które nie mogły pozostać w domu ze względu na brak opieki ze strony bliskich. Podczas trwających zajęć warsztatowych zorganizowanych dla uczestników projektu ich dzieci pozostawały pod opieką wykwalifikowanej opiekunki. Wszyscy bioracy udział w sesji wyjazdowej mieli zapewnione miejsce noclegowe oraz całodzienne wyżywienie. Całe przedsięwzięcie trwało cztery dni i odbyło się w Ośrodku "LIPOWY PRZYLĄDEK" w miejscowości Łacha k/Serocka. Ośrodek położony jest nad brzegiem Narwi w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego, 27 km od Warszawy. Malownicze położenie Ośrodka w otoczeniu starodrzewia lipowego i zieleni było wymarzonym miejscem do organizacji naszych działan projektowych.