Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INAUGURACJA PROJEKTU 2014

Email Drukuj PDF

Po trwającej 3 miesiące REKRUTACJI kandydatów do uczestnictwa w projekcie, w dniu 29 kwietnia 2014r. odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca siódmą edycję realizacji projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!". Dzięki wsparciu lokalnych władz gminnych oraz środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku po raz kolejny dał szansę osobom bezrobotnym, w wieku aktywności zawodowej, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej zmiany własnej styuacji życiowej. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 27 osób, którzy zawarli kontrakty socjalne pozwalające skorzystać z szeregu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Uczestnicy projektu do 31 grudnia 2014r. zostaną objęci doradztwem zawodowym, wsparciem psychologicznym, poradnictwem prawnym, a także będą mogli podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach  zawodowych dobranych według własnych preferencji. Poprzez kilka miesięcy trwania projektu priorytetem pracowników MOPS w Pułtusku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania beneficjentów projektu do powrotu lub wejścia na lokalny rynek pracy. W trakcie trwania projektu przewidziano również czas na intergację wszystkich uczestników projektu podczas wspólnych spotkań i jednodniowego wyjazdu do atrakcyjnego kulturowo miejsca.

Obecny na konferencji Pan Wojciech Dębski - Burmistrz Miasta Pułtusk powiedział, iż istnieje szereg projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych, ale te inwestujące w rozwój kapitału ludzkiego uważa za najważniejsze i potrzebne.

Żywimy nadzieję, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wykorzystają daną im przez Ośrodek szansę i podczas realizacji projektu zwiększą swój potencjał zawodowy mający w perspektywie doprowadzić ich do życiowego usamodzielnienia - powiedziała na zakończenie spotkania Pani Agata Kołakowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii oraz relacji na portalu pultusk24.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.